Garantiitingimused

Samba OÜ ÜLDISED GARANTII TINGIMUSED

1. Garantii kehtib ainult Samba OÜ-st (e-poest puri24.ee) ostetud toodetele.

2. Kõikidele toodetele on garantii vähemalt 1 aasta kui tootja tehas ei ole kehtestanud teisiti. Toote või osa ümbervahetamine garantiiperioodi vältel ei pikenda esialgset garantiiaega.

3. Garantii algab kauba väljastamisega kliendile koos arve-saatelehega. Arve-saateleht on garantii tunnistuseks.

4. Garantii katab tehasepoolse toote materjali ja valmistusvead.

5. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.

6. Garantii alla ei kuulu toote väärkasutamisest tekkinud kahjud.

7. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes ülalnimetatud garantiiperioodi jooksul:

• normaalsest kulumisest;

• puudulikust hooldamisest;

• valedest töövõtetest paigaldusel; 

• valest kasutamisest;

• muudest välisteguritest põhjustatud vigadest8. OÜ Samba ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

9. Vealine toode, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.

TAGASTAMISTINGIMUSED
Peale kauba kättesaamist on Teil 14 päeva aega tellitud kaupadega tutvuda. Kui toode ei sobi, võib selle tutvumisajal tagastada.

TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil

info @ puri24.ee  või helistage meie kontakttelefonil 51 10 574.


Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele 7 tööpäeva jooksul peale kauba tagastamist. Tagasimaksmisele kuulub ainult kauba maksumus.

Enne kauba vastuvõtmist soovitame toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kauppa mitte vastu võtta.

Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

Vaata lisaks ka Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi:

Võlaõigusseadus

Tarbijakaitseseadus